John Leggott Scholarship Competition

Termen limita inscriere concurs - 17 mai 2023

REGULAMENT CONCURS BURSE

JOHN LEGGOTT COLLEGE, MAREA BRITANIE

editia 2023

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 “Concursul de burse John Leggot College” este organizat de SC Mirunette Education SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, Str. Valeriu Braniste nr. 37-39, etaj 1, ap. 3, sector 3, cod postal 030715, legal reprezentat prin Daniela Mirela Pavoni, in calitate de CEO.

1.2 Campania “Concurs de burse John Leggot College” (denumita in continuare “Campania”) se va derula confirm prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare “Regulament” care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament si de a anunta acest lucru public pe site-ul de internet https://www.mirunette.ro/mirunette-educational-seminars/earlscliffe-scholarship-competition/despre/regulament, la sectiunea Regulamentul concursului.

1.4 Orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui act aditional. Atat Regulamentul, cat si eventualele Acte Aditionale prin care va fi modificat vor fi disponibile in mod gratuit oricarei persoane interesate si se vor gasi inclusiv la sediul Organizatorului din Bucuresti, putand fi obtinute ca urmare a transmiterii unei solicitari scrise, datate si semnate, transmise la adresa: Bucuresti, Str. Valeriu Braniste nr. 37-39, etaj 1, ap. 3, sector 3, cod postal 030715.


Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

2.1 Campania se va desfasura in intervalul 1 Mai – 31 Mai 2023, pe pagina https://www.mirunette.ro/mirunette-educational-seminars/earlscliffe-scholarship-competition/despre/regulament  si are ca scop acordarea a 2 burse de studii partiale, acoperind 50% din taxele de scolarizare (se achita 5.500 GBP/an cu bursa, in loc de 11.000 GBP/an).

2.2 Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intregul teritoriu al Romaniei.


Art. 3 CONDITII DE PARTICIPARE

3.1 La aceasta campanie pot participa elevi care studiaza in Romania, apti din punct de vedere medical, elevi de clasa a X-a, care vor avea varsta de 16 ani impliniti la data de 01 Sep 2023 si care accepta conditiile prezentului Regulament.

3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii inscrisi care nu au respectat toate conditiile de participare mentionate in acest Regulament. Orice tentative de frauda pot duce la eliminarea din concurs.

3.3 Participarea la aceasta Campanie are valoare de acceptarea neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

3.4 Organizatorul va depune toate diligentele pentru desfasurarea in bune conditii a Campaniei si pentru diminuarea sau inlaturarea oricaror deficiente. Toate datele furnizate trebuie sa fie complete, conforme, reale si corecte, in caz contrar nu va fi posibila validarea Candidatului si acordarea premiului.

3.5 Participantii la Campanie isi dau acordul prin completarea formularului de concurs ca datele lor sa fie prelucrate si utilizate de catre Mirunette Education in vederea participarii la “Concursul de burse John Leggot College”.


Art. 4 MECANISMUL DE CONCURS SI ELIGIBILITATE

4.1 In vederea participarii la concurs, parintii, tutorii sau reprezentatii legali ai elevilor trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

a) Sa citeasca Regulamentul Campaniei si sa accepte conditiile acestuia.

b) Sa completeze pana in data de 17 mai 2023 in mod corect si complet formularul de inscriere la Campanie de pe pagina https://www.mirunette.ro/mirunette-educational-seminars/john-leggott-college-scholarship-competition/despre/inscriere

4.2 In vederea participarii la concurs, participantii/elevii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

a) Sa sustina cele doua examene scrise la limba engleza si matematica organizate la sediul Organizatorului, Mirunette Education, Bucuresti, str. Valeriu Braniste nr. 37-39, etaj 1, sector 3, cod postal 030715, in data de 20 mai 2023.

b) Sa sustina un interviu, la sediul Organizatorului, Mirunette Education, Bucuresti, str. Valeriu Braniste nr. 37-39, etaj 1, sector 3, cod postal 030715, in data de 20 mai 2023, cu un reprezentant din partea John Leggott College.

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/prelungi perioada de inscrieri sau de a modifica data/locatia unei probe din concurs, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil a acestor modificari pe site-ul Organizatorului.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul oricarei probe din concurs, urmand ca aceasta modificare sa intre in vigoare numai dupa publicarea anuntului prealabil pe site-ul organizatorului.


Art. 5 PREMIILE CAMPANIEI

5.1 Premiul consta in acordarea a 2 burse de studii partiale, acoperind 50% din taxele de scolarizare (se achita 5.500 GBP/an* cu bursa, in loc de 11.000 GBP/an; *alte costuri anuale neincluse, in afara taxei de scolarizare: 5.400 GBP/an cazare si mancarea, transportul si biletul de avion in UK, asigurarea medicala, etc.)

5.2 Premiul nu poate fi inlocuit cu altul si nu se poate acorda contravaloarea lui in bani.

5.3 Elevii castigatori ai premiilor trebuie sa detina fonduri suficiente pentru achitarea tututor cheltuielilor suplimentare.

5.4 Participarea la concurs constituie acordul implicit ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si video de catre Organizator si partenerii acestuia.


Art. 6 TERMENI SI CONDITII CONCURS

6.1 Participarea la concurs se va face conform regulamentului publicat aici https://www.mirunette.ro/mirunette-educational-seminars/john-leggott-college-scholarship-competition/despre/regulament.

6.2 Prin participarea la concurs, se intelege ca toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin Regulamentul de concurs, referitor la: varsta de participare, respectarea cerintelor concursului, respectarea termenelor de inscriere. Nerespectarea acestora atrage dupa sine raspunderea personala si exclusiva a participantilor si chiar descalificarea.

6.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul oricarei probe din concurs, urmand ca aceasta modificare sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil pe site-ul organizatorului.

6.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul de concurs, de a prelungi termenele de inscriere si datele de participare, de a schimba locatia de interviu si premiere, daca aceasta se impune din considerente obiective. Orice modificari vor fi anuntate pe site-ul Organizatorului.


Art. 7 LITIGII

7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.


Art. 8 INTRERUPEREA CAMPANIEI SI INCETAREA CONCURSULUI

8.1 Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului cu conditia prealabila a anuntarii anuntului pe pagina https://www.mirunette.ro/mirunette-educational-seminars/john-leggott-college-scholarship-competition/despre.

8.2 Daca o situatie de forta majora si/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continurea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1.351 – 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora si/sau caz fortuit, este obligat sa comunice participantiilor Campaniei, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


Art. 9 CLAUZE DIVERSE

9.1 Prin inscrierea la campania “Concurs de burse John Leggot College” participanitii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

9.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta, care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

9.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. Orice intentie de influentarea a rezultatului Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din concurs.

9.4 Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudicile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta in legatura cu premiul castigat.


Art. 10 PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1 Inscrierea la concurs in scopul participarii prezuma cunoasterea Regulamentului de desfasurare a prezentei Campanii si de asemenea reprezinta acceptul si acordul dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv in ceea ce priveste publicarea datelor de identitate, organizatorul urmand a respecta dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

10.2 Prezenta Campanie se deruleaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Toate persoanele carora le este adresata aceasta promotie isi pot exercita fata de operator oricare dintre drepturile ce le sunt conferite in acest sens de Regulament.

10.3 Prin inscrierea in Campanie participantii isi exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

  • Date personale participanti/elevi minori: nume si prenume, email, data nasterii, telefon, liceu, oras, clasa, profil, media generala a ultimilor 3 ani de studii, nivelul de limba engleza, profesie, loc de munca;
  • Date persoanela parinte/tutore/reprezentant legal: nume, prenume, email, numar de telefon, profesie, loc de munca.

10.4 Aceste date vor fi utlizate de catre Mirunette Education strict in scopul declarat - participarea la concurs. Durata prelucrarii si stocarii datelor este determinata, datele vor fi prelucrate pana la indeplinierea scopului pentru care au fost colectate. Pentru indeplinirea scopului de organizare si desfasurare a Campaniei, datele castigatorilor vor fi dezvaluite si reprezentantilor John Leggott College.

10.5 In cazul in care doriti stergerea datelor dumneavoastra din baza de date va rugam sa ne transmiteti o solicitare pe adresa de email datepersonale@mirunette.ro.

10.6 Date complete privind conditiile de prelucrare si stocare precum si la modalitatea de stergere a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra le regasiti in Politica noastra de Confidentialitate. Dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie, sau oricare din drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru orice persoana vizata, pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, datata si semnata adresata Organizatorului (operatorului), in mod gratuit.

10.7 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile GDPR privind protectia datelor personale obtinute pe durata concursului si se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la concurs si sa le utilizeze conform Regulamentului de concurs si a legislatiei in vigoare. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestui concurs.

10.8 Datele personale obtinute in concurs vor fi utilizate conform acordului oferit de fiecare participant odata cu inscrierea in concurs.

Castiga o bursa de studii in Marea Britanie!

Esti elev in clasa a 10-a? Mirunette Education si John Leggott College iti ofera sansa sa castigi o bursa de studii in Marea Britanie! Din 2017, concursul national John Leggott College Scholarship Competition a oferit oportunitatea elevilor castigatori sa isi finalizeze studiile liceale in Marea Britanie.

Acreditari